| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |

Persoonsgegevens van : Henricus Josephus Hellenbrand (man)

     Alias: Hendrik Joseph

    Rutgerard Hellenbrandt+
  Joannes Andreas Hellenbrand      Gegevens gezin
Henricus Josephus Hellenbrand      Gegevens gezin Maria Catharina Dols+
Johan Pieter Smeets
  Maria Gertrudis Josepha Smeets      Gegevens gezin
    Maria Sibilla Quaedvlieg

Gebeurtenis Datum Opmerkingen
Geboorte 27 AUG 1861 Plaats : Munstergeleen
Bron :
Genlias via Genlias Monitor
Pagina: Regionaal Historisch Centrum Limburg, gemeente Munstergeleen, toegangnummer 12.070, inventarisnummer 7, Geboorteakte, nummer 14, 27-08-1861
Datum van de gegevens : 16 DEC 2007
Overleden    
Doop 27 AUG 1861 Plaats : Munstergeleen
Opmerking :
Getuigen: Henricus Josephus Quadvlieg
Maria Josepha Hellenbrand
Bron :
Gendawin

Attribuut Opmerkingen
Beroep schrijnwerker
Nationaliteit Aanvraag Nationaliteitsbewijs NL
Opmerking :
Woonplaats: Aken
Beroep: Schrijnwerker
Sedert wanneer in buitenland verblijf houdende: 1 sept.
Opmerking :
Militaire 'loopbaan', aan de hand van 'Uittreksel uit het Stamboek van de onderofficieren en minderen van het 2e regiment Huzaren' (StB), registratienummer 13850, 'Extract uit het Strafregister' (StR), en 'Extract uit het register der resolutiën van het Hoog Militair Gerechtshof' (HMG) d.d. 16-10-1885.

StB:
Bij het 4e Regiment Infanterie den 15 Mei 1883 ingedeelt als plaatsvervanger voor Cornelis Broere van de lichting van 1883 uit de gemeente IJsselmonde.

StR:
10 Juni: Door een korporaal gelast zijnde op te houden met poetsen hieraan niet onmiddelijk voldaan en deze op een ongepaste wijze toegesproken - 8 dagen kwartierarrest - Commt de Vereenigde Bats kapt Logger
4 Augt: Terwijl hij bezig was met het schoonmaken van wortels voor de menage, een van deze te hebben opgegeten en toen de menagemeester hem hierover bemerking maakte en zich verwijderde een ongepaste houding aangenomen - 4 dagen politiekamer - Comp Commandt Kapitein Arriën

StB:
Den 22 December 1883 overgegaan bij het 3e Regiment Huzaren met een op den 19e te voor aangegane vrijwillege verbintenis voor 6 jaren met f60,- premie. Den 27 Januari 1884 uit het kwartier te Leiden verwacht. Den 25 Februari 1884 als deserteur afgevoerd.

StR:
11 Augt: Bij vonnis van den krijgsraad in het 1e militair arrondisement gepronuncieerd den 22sten daarnavolgend - 6 maanden militaire detentie - Eerste detentie in tijd van vrede, door langer dan 8 dagen boven zijn verlof achter te blijven en het verkoopen van een groot en het zoek maken van 2 kleine equipementsstukken.

Den 8 Februari 1885 weder in de sterkte gebracht.

25 Febr: Gemankeerd op avondappel en om 11 1/4 uur binnengekomen - 4 dagen kwartierarrest - Ritm G. v. Limburg Stirum Escadr Comt
9 April: Twee dagen verlof achtergebleven - 8 dagen provoost a/d W en B - Majoor Afpeij Detachem Commt

StB:
Den 16 April 1885 overgeplaatst bij het 2e Regiment Huzaren (Depot Eskadron)

StR:
12 Mei: Gemankeerd op 4 hoofdappels en hedenmorgen om 5 1/4 uur binnengekomen - 8 dagen provoost v/d W en B - Majoor Couvee Detachemt Commt
27 ": Gemankeerd op 3 hoofdappels en 's avonds om 8 uur gearresteerd - 14 dagen provoost a/d W en B - idem

Den 2 Juni 1885 ontzegging van het recht om gedurende 3 maanden de sabel buiten dienst te mogen dragen

7 Augt: Gemankeerd op avondverlof en 3/4 uur daarna binnengekomen - 4 dagen provoost a/d W en B - majoor Couvee Detachemt Commt
24 ": Zich gedurende den morgenstaltijd naar den hooizolder begeven en aldaar slapende bevonden - 8 dagen politiekamer - Ritm Jh Gemerts Eskadron Commt

Den 27 Augustus 1885 de ontzegging van het recht tot het dragen der sabel buiten dienst tot den 7 November bestendigd

28 Augt: De stroozak van een ander in de politiekamer medegenomen - 2 dagen politiekamer - Ritm Jh Gemerts Eskadron Commt
7 Sept: Zonder stormketting aan zijne kolbak binnengekomen - 8 dagen kwartier arrest - majoor Couvée detachemt Commt

HMG:
15 oktober 1885: wegens diefstal van een beurs met 50 cent 'van eene kameraad' veroordeeld tot 8 maanden eenzame opsluiting in militaire detentie, en ontzegging van het recht gedurende 5 jaren bij de gewapende 'magt' of in militaire dienst te dienen

Bron: Noordhollands archief
Opmerking :
Woonplaats ouders: Munstergeleen
Beroep vader:
Signalement
Lengte: 1m685
Aangezicht: ovaal
Voorhoofd: laag
Ogen: grijs
Neus: groot
Mond: groot
Kin: rond
Haar: bruin
Wenkbrauwen: bruin
Bijzonderheden: vrijgesteld wegens enige wettige zoon

| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |

Laatste wijziging : 21 NOV 2012
Website gegenereerd vanuit GEDCOM-bestand door GEDitCOM
Nederlandse versie : Ronald Hellenbrand