| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |

Persoonsgegevens van : Maria Philomena Hellenbrand (vrouw)

    Jan Joseph Hellenbrand+
  Jan Hendrik Hellenbrand      Gegevens gezin
Maria Philomena Hellenbrand      Gegevens gezin Anna Maria Maas+
Carel Paulus von den Hoff
  Maria Elisabeth von den Hoff      Gegevens gezin
    Maria Anna Kreukels

Gebeurtenis Datum Opmerkingen
Geboorte 6 FEB 1927 Plaats : Brunssum
Overleden 17 JUN 1936 Plaats : Heerlen
Opmerking :
Datum en plaats betreft aangifte.
Bron :
Genlias via Genlias Monitor
Pagina: Rijksarchief in Limburg, gemeente Brunssum, toegangnummer 12.019, inventarisnummer 34, Overlijdensakte, nummer 54, 30-06-1936
Datum van de gegevens : 24 DEC 2005

| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |

Laatste wijziging : 21 NOV 2012
Website gegenereerd vanuit GEDCOM-bestand door GEDitCOM
Nederlandse versie : Ronald Hellenbrand