| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |

Persoonsgegevens van : Anna Maria Wilhelmina Hellenbrand (vrouw)

    Jan Joseph Hellenbrand+
  Jan Joseph Hellenbrand      Gegevens gezin
Anna Maria Wilhelmina Hellenbrand      Gegevens gezin Anna Maria Maas+
Theodor Meuffels
  Maria Gertrudis Meuffels      Gegevens gezin
    Maria Elisabeth Cohnen

Gebeurtenis Datum Opmerkingen
Geboorte 18 APR 1921 Plaats : Sittard
Link :
Bevolkingsregister, EHC Sittard-Geleen
Overleden 9 JUN 1921 Plaats : Sittard
Opmerking :
Datum en plaats betreft aangifte.
7 weken oud
Bron :
Genlias via Genlias Monitor
Pagina: Regionaal Historisch Centrum Limburg, gemeente Sittard, toegangnummer 12.103, inventarisnummer 87, Overlijdensakte, nummer 84, 10-06-1921
Datum van de gegevens : 24 APR 2008
Bron :
Merel Hellenbrand

| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |

Laatste wijziging : 21 JAN 2013
Website gegenereerd vanuit GEDCOM-bestand door GEDitCOM
Nederlandse versie : Ronald Hellenbrand